Kartoteka


W kartotece zagadnieniowej można znaleźć opisy artykułów z czasopism, książek i ich fragmentów, które są dostępne w Czytelni.

Tworzona przez nas kartoteka tradycyjna (opisy bibliograficzne na kartach katalogowych, w wysuwanych skrzynkach) znajduje się w korytarzu przed Czytelnią i jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-19:00, w soboty 9:00-14:00.Równolegle do kartoteki tradycyjnej powstaje kartoteka elektroniczna, czyli baza danych zawierająca opisy bibliograficzne od 2001 r. Z niej można sporządzić wydruk zestawienia bibliograficznego na poszukiwany temat.

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania kartoteki można uzyskać osobiście - w IB (zobacz zakładka KONTAKT), jak również na stronie internetowej biblioteki - tutaj.