Kartoteka


W kartotece zagadnieniowej można znaleźć opisy artykułów z czasopism, książek i ich fragmentów, które są dostępne w Czytelni.

Kiedyś wyglądała w ten sposób (zdjęcie poniżej). Dzisiaj stanowi raczej archiwum najważniejszych informacji, ponieważ zastąpiła ją kartoteka elektroniczna.Kartoteka elektroniczna zawiera opisy bibliograficzne od 2001 r. oraz niektóre starsze (szczególnie - hasła osobowe). Z niej można sporządzić wydruk zestawienia bibliograficznego na poszukiwany temat lub wysłać go pocztą elektroniczną.

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania kartoteki można uzyskać osobiście - w Wydziale (zobacz zakładka KONTAKT) oraz na stronie internetowej biblioteki - tutaj.